Logopedische begeleiding bij

Long COVID 

 

Na corona kun je lang vermoeidheidsklachten houden. Als je vermoeid bent, heb je natuurlijk ook minder conditie. Dat betekent dat je ook minder ademconditie hebt en de adem is de motor van de stem. Daar heb je dus als het ware minder benzine voor.

Als je met corona op de IC hebt gelegen, kom je vaak al in aanraking met een logopedist vanwege ademproblemen en slikklachten na beademing of omdat de stembanden zijn geraakt. Ook ga je dan het slikken en de voeding weer opbouwen na sondevoeding. De diëtist bekijkt welke voeding je binnen moet krijgen en de logopedist bekijkt hoe dat het beste gaat.

Ook als je thuis een coronabesmetting hebt doorgemaakt, kun je gebaat zijn bij hulp van een logopedist tijdens het herstel van corona.

 

Hoe helpt logopedie bij Long Covid?

Bij de logopedist kun je na corona terecht voor alles wat met communicatie, stem, adem, globusklachten en met eten en drinken te maken heeft, of je nu thuis corona hebt doorgemaakt of in het ziekenhuis. Lees hieronder meer over de verschillende langdurige coronaklachten.

Vanuit een multidisciplinaire benadering wordt er samen met andere zorgverleners (denk aan huisarts, fysiotherapeut en ergotherapeut) gekeken wat ieder individu nodig heeft. Zowel in Molenhoek als in Venlo heb ik hier mijn samenwerkingspartners voor.

 

Eet- en drinkproblemen

Als je door corona te moe bent om te eten of je andere eet- en drinkproblemen hebt, kun je hulp krijgen van een logopedist. Die bekijkt wat de meest efficiënte manier is om voeding binnen te krijgen. Als een boterham eten nog niet lukt, gaat dit zonder beleg en korst dan wel? Of misschien is pap een betere optie. Dat kost weinig energie, maar levert wel veel energie op.

Ook als je heel erg bent afgevallen door corona kun je terecht bij de logopedist. Die bekijkt dan samen met een diëtist hoe je de voeding weer goed kunt opbouwen.

 

Slikstoornissen en spanning in de keel (globus- en hoestklachten)

Door Long Covid klachten, zoals benauwdheid of veel hoesten, kunnen de spieren in de keel zo verkrampt zijn dat je slik- en verslikstoornissen krijgt. Dit kan ook ontstaan als je in het ziekenhuis door corona aan de beademing hebt gelegen. Krampachtig slikken of spreken tast de slijmvliezen aan. De reflex van het lichaam is om dan juist extra slijm aan te maken. Daar reageren mensen vaak op door bijvoorbeeld de kin naar voren te steken, maar dat zorgt voor meer spanning en verergert te klachten. De logopedist kan je helpen met het ontspannen van de spieren in dat gebied en kan je laten zien hoe je zelf de spieren goed kunt gebruiken. Ook kun je sliktraining krijgen.

Je kunt ook het gevoel hebben dat er iets in je keel zit. Het voelt dan alsof het strottenhoofd continu te hoog zit, waardoor je veel gaat slikken. De logopedist kan hierbij helpen door het strottenhoofd los te masseren.

Bij slikproblemen na corona helpt een aantal keer ondersteuning van de logopedist vaak al voldoende.

 

Stem- en adem- en spanningsproblemen

Veel mensen ervaren na corona problemen met de stem. Je kunt moeite hebben met klanken maken, snel buiten adem zijn of een ontregelde ademhaling hebben. Ook kun je het gevoel hebben dat je keel wordt dichtgeknepen Dit kan komen door het vele hoesten of door een verslechterd uithoudingsvermogen. En als je beademd bent, kunnen je stembanden zijn geraakt.

De logopedist kan je dan ademhalings- en ontspanningsoefeningen leren, maar bekijkt ook je spreekgewoontes. Vaak houden mensen vast aan hun oude manier van spreken. Misschien maakte je altijd lange zinnen, maar heb je daar nu te weinig adem voor en loop je vast. De logopedist helpt je om deze gewoontes tijdelijk aan te passen.

 

Weinig uithoudingsvermogen

Wanneer je weer wat hersteld bent, wil je meestal ook meer communiceren. Dan loop je er vaak tegenaan dat je te weinig uithoudingsvermogen hebt of niet genoeg kracht in de stem. Het kan ook zijn dat tegelijk bewegen en praten nog te veel energie kost.

Met fysiotherapie werk je aan het uithoudingsvermogen en de ademcapaciteit door bijvoorbeeld fietsen, wandelen en krachttraining. De logopedist bekijkt hoe je de ademcapaciteit vervolgens ook goed kunt gebruiken bij het spreken. Maar ook wanneer je even moet stoppen met spreken, omdat er zo weinig kracht is dat je anders de keel heel erg forceert.

 

Herstel Long Covid

Het is op dit moment niet bekend of er blijvende schade is bij Long Covid. De meeste mensen die op de IC hebben gelegen hebben last van bovenstaande klachtenmaar herstellen hier gelukkig vaak goed van.

Het doel is uiteindelijk volledig herstel, maar eerst ligt de focus op conditie. Mensen zijn namelijk vaak bezig om hun werkzaamheden weer op te pakken. De logopedist bekijkt wat je nu kunt en wat je moet aanpassen. Daarna werken jullie stap voor stap toe naar complete belasting zoals je gewend bent.

 

Logopedie valt onder het basispakket. Op je eigen risico na hoef je hier dus niet extra voor te betalen en er zit geen maximum aan het aantal behandelingen.

 

bron:Logopedie helpt bij stem- en slikproblemen bij Long Covid | PostCovid NL