Vergoeding

 

Logopedie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Alleen vanaf 18 jaar wordt het eigen risico aangesproken. Ik heb dit jaar met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. De declaraties van de behandelingen worden direct bij uw zorgverzekeraar in rekening gebracht. Mocht blijken dat u onvoldoende of niet verzekerd bent, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de declaraties. Wanneer u van verzekering verandert, laat het de logopedist dan direct weten in verband met een juiste declaratie. Op de website en in de wachtkamer vindt u de uitgebreide betalingsvoorwaarden.

 

Tarieven logopedische zorg 2016

 

Aangezien ik met alle zorgverzekeraars een overeenkomst heb, worden reguliere behandelingen geheel vergoed. Het tarief waarmee u rekening moet houden bij een eventueel eigen risico, is afhankelijk van uw zorgverzekeraar. U kunt dit bij mij of bij uw zorgverzekeraar navragen.


Onderstaande tarieven worden niet door de zorgverzekeraar vergoed:

Overleg met derden (niet zijnde de verwijzer)* € 40,53 per half uur
Verslaglegging aan derden (niet zijnde de verwijzer)* € 40,53 per half uur
Uittoeslag, behorend bij Overleg met derden € 22,99
Verzuimtarief € 40,50

*Dit tarief kan in rekening worden gebracht aan derden, niet zijnde de zorgverzekeraar. Als onderdeel van de behandeling, wordt de eventuele verwijzer kosteloos via schriftelijke rapportage op de hoogte gesteld van (het resultaat) van de behandeling. Intern begeleiders, ambulant begeleiders, orthopedagogen,  psychologen, en andere betrokkenen, kunnen echter behoefte hebben aan uitgebreidere of frequentere informatie over het logopedisch onderzoek, de diagnose, de behandeling en de resultaten van de behandeling. Ook kan het wenselijk zijn dat de logopedist aanwezig is tijdens een teamoverleg over de cliënt. Echter, een uitgebreid schriftelijk verslag en aanwezigheid tijdens overleg is niet kosteloos. Wij vragen zorgverleners en medewerkers zorgvuldig notitie te nemen van de afspraken, die gemaakt zijn in onderling overleg met de NVLF, de zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit.

 

Afzeggen van een afspraak

 

De behandelingen vinden plaats volgens afspraak. Als u onverhoopt toch niet kunt komen, dan dient u dit uiterlijk 24 uur van tevoren te laten weten. De logopediepraktijk is altijd bereikbaar via telefoon/voicemail (06-25164341), e-mail of het contactformulier van de website, ook in het weekend. Wanneer u niet verschijnt op de afgesproken tijd of afzegt minder dan 24 uur voor de afgesproken tijd (ongeacht de reden), wordt de behandeling bij u in rekening gebracht. Ik heb dan namelijk al tijd voor u gereserveerd. Het verzuimtarief bedraagt € 40,50. De zorgverzekeraar betaalt dit niet.

 

Betalingsvoorwaarden

 

De betalingsvoorwaarden staan in de wachtruimte of kunt u via betalingsvoorwaarden downloaden. U dient in het bezit te zijn van een geldig verzekeringsbewijs en identificatie (ID-kaart, paspoort of rijbewijs). Als u van zorgverzekering verandert, dan horen we dat graag direct van u.