Behandeling

 

Tijdens de eerste zitting zal door middel van een gesprek en eventueel onderzoek worden beoordeeld of logopedie de aangewezen therapie is voor uw hulpvraag. Tijdens de eerste zitting krijgt u ook de behandelovereenkomst uitgelegd en mag u deze de zitting erna getekend retourneren. Na anamnese en onderzoek worden de behandeldoelen met u besproken.

 

Om de behandeling zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen is het nodig dat er thuis geoefend wordt en dat de adviezen van de logopedist worden opgevolgd. Mocht er een aanpassing nodig zijn van het voorgestelde behandelplan, dan zal dat met u worden besproken.

 

Beëindiging van de behandeling vindt eveneens plaats in wederzijds overleg. De verwijzer wordt via schriftelijke rapportage op de hoogte gesteld van (het resultaat) van de behandeling.