In deze praktijk kunt u terecht voor de volgende spraakstoornissen:

  • slissen/lispelen (interdentaliteit)
  • vertraagde spraakontwikkeling (bepaalde klanken niet of moeilijk uit kunnen spreken)
  • uitspraaktraining voor anderstaligen of dialect
  • neusspraak
  • onduidelijk spreken
  • te snel spreken